© Séverin Malaud

CITYFORWARD – BELLIARD-TRÈVES

Transformatie van een kantoorgebouw tot woningen

Cityforward is een vastgoedfonds dat beheerd wordt door Whitewood en 21 verouderde kantoorgebouwen van de Europese Commissie zal herontwikkelen, in totaal 300.000 m² in de Europese wijk. De ambitie is hoog, zowel wat betreft circulariteit als qua programma, met 30% wonen en voorzieningen. Dit kan een springplank zijn voor de transformatie van de Europese wijk, vandaag een monofunctionele kantoorwijk, naar een meer gemengd en levendig stadsdeel.

Eerst werden de strategische richtlijnen voor de 21 gebouwen gedefinieerd onder de vorm van Projectlines, en dan is het nu tijd voor ontwerpers die de transformatieprojecten tot een goed einde moeten brengen, waarbij Belliard – Trèves de derde wedstrijd in de reeks is.

Dit project betreft de renovatie en herinrichting van twee kantoorgebouwen, met name Trèves en Belliard. De kantoorfunctie wordt behouden. Het geheel moet aangepast worden aan de trends van “new way of working” en voorbeeldig worden op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De doelstelling is een zo laag mogelijk CO2-impact. Om dat te bereiken, zijn behoud, hergebruik, biomaterialen en innovatieve materialen en lokale hulpbronnen en grondstoffen, zowel voor de technische installaties als voor de constructie, essentiële parameters. Een herconfiguratie van het binnengebied is nodig om een kwalitatieve en groene buitenruimte te bieden voor de gebruikers en visuele band naar met de omgeving.
Het gebouw Trèves, ook wel Brussimo genoemd, staat op de inventaris van Brussels erfgoed. Daarom zal het combineren van respect voor de kwaliteiten van het bestaande gebouw met de hoge energieambities een van de sleutelkwesties van deze transformatie zijn.

Whitewood zoekt een architect voor een ontwerpopdracht. Deze ontwerper zal samenwerken met een uitvoerend architect en ingenieurs die al door de opdrachtgever zijn aangesteld.