© Séverin Malaud

DBDMH

Hoofdkazerne

Sinds de bouw van de hoofdkazerne van de brandweer (DBDMH) in de jaren zeventig is het takenpakket uitgebreid en is de bevolking van het Gewest gegroeid. Daardoor voldoet de oppervlakte van 22.000 m² van de kazerne niet langer aan de behoeften van de brandweer. De stafkazerne, die nu gelegen is aan de rand van de Noordwijk, zal over enkele jaren verhuizen naar een nieuwe kazerne in het Port Business Park (het vroegere TACT).

De DBDMH slaat de handen ineen met de MSI om deze nieuwe kazerne te realiseren. Er is een oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd voor een DBFM-contract voor een nieuwbouw van ongeveer 45.000 m² op een strategische site, in een gebied dat ingrijpend wordt geherstructureerd. Het gebouw moet verschillende functies omvatten, onder meer een grote zone voor de interventiedienst (garages, opslag, kleedkamers, leef- en rustruimten), maar ook lokalen voor de dispatching die de klok rond actief is, ruimten voor opleidingen of sport, en enkele publiek toegankelijke zalen. Een groene ruimte moet de goede landschappelijke inpassing van het project in de wijk waarborgen.

De DBDMH koestert de ambitie een gebouw van hoge architecturale kwaliteit in dialoog met zijn omgeving te creëren. De stafkazerne moet ook heel precies beantwoorden aan de huidige behoeften van de dienst, en tegelijk de ontwikkelingen van de komende veertig jaar kunnen opvangen.