DILUTION

Fotos - Carte blanche

Aan de rand van Brussel bestaat er een stedelijk gebied dat voornamelijk in de tweede helft van de twintigste-eeuw tot stand is gekomen. Zowel qua bebouwing als open ruimte gaat het om een eigensoortig weefsel dat de komende decennia in volle verandering zal komen. BMA vroeg fotograaf Séverin Malaud om met zijn camera rond te trekken in de tweede kroon van Brussel en in beeld te brengen hoe de (on)dichtheid er bestaat. Het resultaat is soms straf.

Ontdek hieronder zijn werk: