[FACTSHEET] BRACOPS

[FACTSHEET]

BRACOPS

 

De ziekenhuissite Joseph Bracops heeft te kampen met een complexe inplanting en verouderde gebouwen. De Iris Ziekenhuizen Zuid mikken dan ook op de volledige herinrichting van de site om de patiënten en het medisch personeel een hedendaagse infrastructuur te kunnen bieden. De bouwkundige uitdagingen van deze complexe opdracht liggen in de integratie van nieuwe gebouwen in een ingewikkelde context. Een integratie die het landelijke karakter van de site benadrukt en dit buurtziekenhuis een nieuwe identiteit aanmeet. Dit grootschalige project start met de afbraak van bepaalde gebouwen (die het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke opdracht) en de gedeeltelijke heropbouw van de site, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht.

Het project houdt heel wat uitdagingen in. Er moeten onder meer nieuwe gebouwen worden opgetrokken binnen een bestaand gebouwencomplex, waarmee bepaalde verbindingen gecreëerd zullen moeten worden. Daarnaast moeten toekomstige gebouwen ontworpen worden, die met de toekomstige site kunnen mee-evolueren. Ook moet er een polikliniek ontworpen worden die het ziekenhuis een nieuwe identiteit kan geven.

 

Het adviescomité vond plaats op 3 juli 2018. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: