[FACTSHEET] CERIA

[FACTSHEET]

CERIA

 

De Franse Gemeenschapscommissie wil een nieuw scholencomplex bouwen op de campus CERIA. Het gaat om een secundaire school met actieve pedagogie bestaande uit minstens drie gebouwen: een school voor de eerste graad van het type DOA (degré d’observation autonome), een gebouw voor de tweede en derde graad, beide voor ongeveer 600 leerlingen en daarnaast ook
een gebouw waarbinnen functies die gedeeld worden tussen beide scholen en met de rest van de campus een plaatsvinden: sporthal, refter, bibliotheek…

Het project moet zich inschrijven in de bebouwde en onbebouwde context van de campus, met het nodige respect voor zijn patrimoniale waarde. Een van de uitdagingen is het omvormen van de stedelijke en landschappelijke compositie van de campus door relaties te leggen met de wijk, het kanaal en de ring via de vorm en de plaats die het complex inneemt en door zijn programma.

 

Het adviescomité vond plaats op 9 november 2017. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken.