[FACTSHEET] D’IETEREN

[FACTSHEET]

D’IETEREN

 

D’Ieteren Immo wil op zijn site Anderlecht Industrie, gelegen in het Kanaalgebied, een garage 2.0 bouwen: een multifunctioneel en flexibel gebouw met een garage van de toekomst waar de productieve en commerciële activiteit trots worden getoond.

Een van de doelstellingen van deze investering is om een ruimte te creëren waar de complementariteit tussen de verschillende huidige en toekomstige vervoerswijzen in steden mogelijk is, waarbij ook rekening wordt gehouden met de flexibiliteit in de tijd en duurzaamheid ervan. D’Ieteren Immo wil dat het gebouw, waar de komende jaren activiteiten van de auto-industrie zullen plaatsvinden, snel aan veranderingen op het vlak van mobiliteit kan worden aangepast.

Daarom is de missie vooral gericht op de bouw van een multifunctioneel, flexibel en duurzaam gebouw met een oppervlakte van ongeveer 24.000 m². Het gebouw zal plaats bieden aan een aantal activiteiten, waaronder, in de eerste plaats, de handelsactiviteit (verkoop en klantenservice). De andere bebouwde oppervlakten zullen functies krijgen die overeenstemmen met de mogelijkheden die de bestemming van de grond (stedelijk industriegebied) biedt.

 

Het adviescomité vond plaats op 27.03.2019. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: