[FACTSHEET] DOCKSIDE

[FACTSHEET]

DOCKSIDE

 

De opdrachtgever Urbicoon, Kumpen en Stepsrealestate is de eigenaar van een strategisch gelegen site op de hoek van het Saincteletteplein en de Koolmijnenkaai. Deze private opdrachtgever wenst een hoofdzakelijk residentieel programma te realiseren met een gemengde sokkel die kan bijdragen aan de dynamiek in de wijk. Deze opgave betreft dan ook een uitgelezen kans om een opmerkelijk gebouw te realiseren aan de voet van het kanaal en vlak tegenover het Citroëngebouw, het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst!

De uitdaging bestaat er hier dan ook in om in een metropolitane context, die een hoger gabariet legitimeert, tegelijkertijd een markant gebouw te realiseren langsheen het kanaal, maar tegelijkertijd ook rekening houdt met ruimtelijke evenwichten rondom het Saincteletteplein en het stedelijk weefsel.

De adviescomité vond plaats op 13 juni 2017. Klik op de afbeelding om het geselecteerde projet te ontdekken.