[FACTSHEET] GAY

[FACTSHEET]

BGHM GAY

 

De BGHM heeft een opdracht gepubliceerd voor de bouw van ongeveer 30 woningen, een ondergronds parkeerterrein met 39 parkeerplaatsen en collectieve uitrustingen met een oppervlakte van 785 m² op een perceel dat zich
achter het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe bevindt.

De moeilijkheid van deze opdracht schuilt in het feit dat het terrein over geringe bouwhoogten en een aanzienlijk hoogteverschil beschikt. Voor de promotors komt het erop neer om het juiste evenwicht te vinden: ze moeten het project op een verzorgde manier in de bestaande, traditionele structuur integreren en tegelijkertijd de uitzonderlijke situatie op innovatieve wijze benutten.

In de selectiecriteria benadrukt de BGHM dat er aandacht moet worden besteed aan de architecturale kwaliteit van het project en aan de kwaliteit van de binnenhuisinrichting van de woningen en de collectieve uitrustingen. Er moet worden nagedacht over de integratie, de omgeving, de typologie, de bouwhoogten en de verbinding van de nieuwbouw met de aanliggende gebouwen en openbare ruimte.

 

Het adviescomité vond plaats op 30 maart 2017. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken.