GEMEENTEHUIS VAN OUDERGEM

Renovatie

Het project van Kader studio slaagt erin de brutalistische architectuur van het bestaande gemeentehuis van Ouderghem te benadrukken en er tegelijkertijd een eigentijds tintje aan te geven. De nieuwe elementen komen onder andere tot uiting in de creatie van een interne verbinding tussen laan en straat, de grote glazen gevel die uitkijkt over de Emile Idiersstraat en in de vloeiende herschikking van de interne stromen.

Aan de kant van de Idiersstraat is een gloednieuwe glazen gevel gerealiseerd aan de voet van het gebouw, waardoor tussen het gebouw en de openbare ruimte ongeëvenaarde transparantie wordt gecreëerd. Vanaf de straat lopen twee nieuwe verbindingen naar weerszijden van het cultureel centrum, die de straat met de laan verbinden. Deze verbinding geeft het gebouw zowel een openbaar als een doorlopend karakter. Deze samenhang wordt versterkt door de aanleg van een voorplein aan de kant van de Vorstlaan, dat een vrij uitzicht op het gebouw biedt. Samen dragen deze elementen bij tot een betere zichtbaarheid van de ingangen en maken ze een einde aan de discrepantie tussen de voor- en achtergevel van het gemeentehuis en het OCMW.

Om de toegang voor elke instelling overzichtelijker te maken, stelt het project voor om het programma verticaal op te zetten. Er worden twee verticale circulatiekernen behouden die elk een specifiek centrum bedienen. Deze indeling garandeert de nodige discretie voor toekomstige aanpassingen. Deze op twee kernen gebaseerde structuur geeft de lay-out een aanzienlijke flexibiliteit. Het samenvoegen van vergader- en ontspanningsruimten en de multifunctionele ruimte tussen de twee kernen bevordert de interactie tussen de verschillende gebruikers.

Het ontwerp van het project biedt een omkeerbare oplossing, zowel ruimtelijk als technisch, via een systeem van technische plinten waardoor het achteraf inbouwen van apparatuur makkelijker wordt. Het overwegend gebruik van duurzame, gerecyclede en hergebruikte materialen getuigt van het streven naar circulair bouwen.

Download offertes van de andere kandidaten: