[FACTSHEET] KLEIN EILAND

[FACTSHEET]

KLEIN EILAND · CITYGATE II

 

De wijk «Klein Eiland» in Anderlecht ondergaat tal van veranderingen. Op dit industrieterrein, dat fungeert als een toegangspoort tot Brussel tussen het kanaal en de spoorweg, komen nieuwe woningen en een hele reeks voorzieningen. Een functiemix die beantwoordt aan een dubbele doelstelling: enerzijds is het de bedoeling dat productieactiviteiten binnen de stad worden gehouden en anderzijds moet een antwoord worden gevonden op de demografische druk.

Daarom hebben de BGHM en citydev.brussels, die optreden als bouwheer, een gezamenlijke opdracht gelanceerd voor dit stukje stad waar men binnenkort zal kunnen wonen, werken en leren. Het programma omvat ongeveer 400 sociale en geconventioneerde koopwoningen, 15.000 m² ruimte voor economische activiteiten en een schoolproject met actieve pedagogie ontwikkeld door de vzw Ecole de Tous.

Een van de uitdagingen bestaat erin om al deze functies naast elkaar te laten bestaan en daarbij de stedenbouwkundige voorschriften van het OGSO (ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving) en van het BBP (bijzonder bestemmingsplan) Biestebroeck te respecteren. Omdat de site binnen de perimeter gesitueerd is van het Kanaalplan, moet het voorgestelde project bovendien ook passen binnen de doelstellingen van dat plan, in het bijzonder wat betreft de opwaardering van het bestaande industrieel erfgoed. Ook de duurzaamheid van het project vormt een belangrijke uitdaging. De bouwheren willen een ambitieus project opzetten en scharen zich achter de visie van een duurzame stad zoals die wordt gedragen door het Gewest.

 

Het adviescomité vond plaats op 13.02, 14.02 en 12.03.2019.. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: