[FACTSHEET] SCHUMAN

[FACTSHEET]

SCHUMAN

 

Het Schumanplein is vandaag een infrastructurele oplossing voor het autoverkeer en het openbaar vervoer maar bezit niet de minste kwaliteit als verblijfsruimte. De voorziene ruimtes voor voetgangers en fietsers zijn “restruimtes” en zijn van zeer povere kwaliteit.

Het Schumanplein ligt nochtans in het hart van de Europawijk, vlakbij de Europese instellingen en belangrijke openbaar vervoer infrastructuur, op een kruispunt van grootstedelijke verkeersaders. De ambitie van de bouwheer bestaat erin de huidige ruimte, het “rondpunt Robert Schuman”, te doen evolueren naar een “Robert Schumanplein”. Het project beoogt een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte om tegemoet te komen aan de behoeften van de personen die op deze plek langskomen (bewoners, werknemers en bedienden, handelszaken, toeristen, …); tegelijk moet de aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel onder de aandacht worden gebracht en dienen de specifieke voorwaarden inzake veiligheid en toegankelijkheid evenals de technische voorwaarden in acht te worden genomen.

Het adviescomité vond plaats op 22 augustus 2017. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken.