[FACTSHEET] VAL MARIA

[FACTSHEET]

VAL MARIA

 

De tuinwijk Mariëndaal, op de grens van het gewestelijk grondgebied, zal verdichten dankzij dit project opgestart door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Een volledig project voor de bouw van 45 sociale woningen.

Het project is verdeeld over twee afzonderlijke percelen in Neder-Over-Heembeek in een voorstedelijke context. Het doel is om deze tuinwijk te verdichten door de bouw van 14 woningen op het perceel Mariëndaal en 31 woningen op het perceel Halve Cirkel. Het project voorziet ook in de afbraak van garageboxen, net als de herinrichting van de rijweg en de verbetering van de bestaande sportuitrustingen.

 

Het adviescomité vond plaats op 21 juli 2018. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: