[FACTSHEET] VUB

[FACTSHEET]

VUB

 

Als gevolg van stijgende studentenaantallen en de uitbreiding van de onderzoeksactiviteiten, onderging de VUB-campus Etterbeek de voorbije jaren een belangrijke gedaanteverandering. Recent werden verschillende nieuwe gebouwen opgetrokken.

Tegelijk staan enkele nieuwe bouwprojecten in de steigers en zijn er op korte en middellange termijn nog een aantal uitbreidingen gepland.

Deze evoluties maken een reflectie noodzakelijk over de verdere toekomst van deze campus. De opdracht van het masterplan is tweeërlei:

  • De juiste balans vinden voor de verschillende toekomstige ruimtenoden (onderwijs & onderzoek, wonen, recreatie, groen);
  • De campus en de stad verbinden (via een betere leesbaarheid en toegankelijkheid, door maximaal in te zetten op synergiën met lopende en geplande projecten in de omgeving).

 

Het adviescomité vond plaats op 27 september 2017. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken.