© Séverin Malaud

FACULTEIT ARCHITECTUUR ULB

Ecologische renovatie

Al sinds enkele jaren denkt de ULB na over hoe ze het comfort op de campussen kan verbeteren en de energieprestaties van de gebouwen verhogen. Vandaag maakt het Europees Herstelplan via de Federatie Wallonië-Brussel de financiering mogelijk van een ecologische renovatie van verschillende universiteitsgebouwen. De ULB wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om het L-Gebouw op de campus Solbosch te renoveren.

Het eerste luik van de opdracht bestaat uit de energetische renovatie van de gebouwschil, de technieken, maar ook het ontwerp van de essentiële binneninrichtingen die noodzakelijk zijn om er een kwalitatief project van te maken met respect voor de architectuur van het bestaande gebouw. Een tweede luik bestaat uit de herinrichting van het gebouw om er de Faculteit Architectuur in onder te brengen. Een coherente opeenvolging van deze twee luiken moet de ontwikkeling van een innovatief en ambitieus project mogelijk maken. Het L-Gebouw wordt de creatieve draaischijf van de Faculteit Architectuur, met specifieke projectateliers en ruimten ter ondersteuning van het studentenleven van de architecten in opleiding.

Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt de ULB een multidisciplinair team van architecten, stabiliteitsingenieurs en ingenieurs speciale technieken die innoverende oplossingen kunnen bieden op het vlak van architectuur, renovatie en duurzaamheid.

Opgelet, gezien de termijnen die door het Herstelplan worden opgelegd zal deze procedure sneller dan gebruikelijk moeten verlopen. De indiening van de kandidaturen is gepland voor 11 juli 2022, de weerhouden kandidaten worden op 29 juli 2022 ingelicht en de uiterste datum voor de indiening van de offertes is 30 september 2022. Voor dit type « sprintwedstrijd » vraagt de opdrachtgever een beperkte ontwerpvisie.

De ULB is als opdrachtgever niet onderworpen aan de tweetaligheid van de procedure. Er wordt gevraagd aan de kandidaat-inschrijvers om de documenten in het Frans op te maken.