HyperFocal: 0

KANAAL PLAN

De Kanaalzone is een strategisch gebied voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest, en volop in transitie. In 2012 werd de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff aangesteld om een visie op te maken voor het gehele gebied van de Kanaalzone. De doelstellingen kunnen als volgt samengevat worden:

  • Economische activiteiten behouden in de stad, wonen en werken dichter bij elkaar brengen
  • Woningen bouwen om te beantwoorden aan de bevolkingsgroei en aan de behoeften van alle types huishoudens
  • Aangename ontmoetingsplaatsen creëren in de openbare ruimte, door de as van het kanaal, de opengelegde Zenne en de bruggen over het kanaal te benutten als verbindende elementen tussen de wijken
  • De voorwaarden creëren voor een open stad (met verschillende functies en bevolkingsgroepen) in een gebied dat zich kenmerkt als de aankomstplaats voor nieuwkomers

In 2015 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitvoering van het Kanaalplan opgestart en voorziet tien jaar om de ambities voor het Kanaalplan te realiseren. Er is een operationele perimeter van 700 hectare gedefinieerd, waarvan 300 hectare in overheidsbezit. Om de uitvoering van het Kanaalplan verder richting te geven, werd er een speciaal team opgericht dat verschillende Brusselse overheidsinstanties bijeenbrengt. Dit team werkt volgens een transversale methode op basis van co-constructie en projectstedenbouw. Het bestaat uit:

  • De BMA, die garant staat voor de algemene visie van het Kanaalplan en zijn adviserende taak uitoefent om een hoge architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit te garanderen.
  • Het Research by design team van de BMA, dat de ambities van het Kanaalplan onderzoekt via het ontwerp en bijdraagt aan de evolutie van projectplannen
  • perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau, dat de planning, de uitwerking en de opvolging van het reglementair kader op zich neemt
  • urban.brussels, dat alle gewestelijke bouwaanvragen in de perimeter van het Kanaalplan behandelt voor de indiening van de dossiers en tot aan de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning
  • De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering van het Kanaalplan. De MSI heeft een coördinerende rol en, in sommige gevallen, een operationele rol.

Het Kanaalplan is een collectief project. De gemeenten en alle betrokken gewestelijke diensten dragen bij aan de totstandkoming van alle projecten.

Meer informatie over het Kanaalplan >>> www.canal.brussels