© Séverin Malaud

MASUI

INTERGENERATIONELE SOLIDARITEIT AAN HET ZENNEPARK

De diagnose van het Duurzaam Wijkcontract Helihaven-Antwerpen benadrukt de noodzaak om nieuwe toegankelijke woningen te bouwen, in het bijzonder voor bepaalde categorieën van geïsoleerde bevolkingsgroepen, zoals ouderen en eenoudergezinnen. Het OCMW van Brussel lanceert daarom een oproep voor het indienen van voorstellen voor 11 intergenerationele woningen.

Dit project biedt ouderen een alternatief voor verzorgingstehuizen, door hen te laten samenwonen met eenoudergezinnen, voornamelijk vrouwen. Dat komt niet alleen de gemeenschapsvorming en solidariteit ten goede, maar zal voor iedereen gelijkheid, inclusie en emancipatie bevorderen.

Het project is gepland op een hoekperceel bij de ingang van het Zennepark. Dat is een langgerekt park dat werd aangelegd op een voormalige bedding van de Zenne die zich over drie dichtbebouwde bouwblokken uitstrekt. Het project moet zorgen voor een betere zichtbaarheid van de ingang van het park en een dynamischere openbare ruimte, met een gemeenschapsruimte op de begane grond, die door de bewoners wordt beheerd, en een sociale wasserette. De bodem moet onthard worden om een gemeenschappelijke tuin voor de bewoners te creëren, waardoor een groene verbinding met het park ontstaat.

In dit stadium blijft de keuze tussen renovatie/uitbreiding en/of sloop/nieuwbouw open. Vanuit energieoogpunt is het de bedoeling om de gebruikelijke passiefnorm met certificering te behalen. Het project moet tevens een circulaire aanpak hebben, waarbij de grijze energie van materialen wordt geminimaliseerd en de conversie van het gebouw wordt aangemoedigd.

Het OCMW van Brussel is voor dit project op zoek naar een multidisciplinair team inzake architectuur, stabiliteit, speciale technieken, gezondheids- en veiligheidscoördinatie, EPB-advies en landschapsontwerp.