[NEWS] KANAALPLAN

Brussels Kanaalplan: een goed Europees voorbeeld

 

Het Kanaalplan van het Brussels Gewest wordt vermeld in een video over het stedelijk beleid in Europa.

EUKN, Europees referentiecentrum voor stedelijke studies, heeft een video voorgesteld waarin de aanpak en de ambities van het Kanaalplan worden voorgesteld.

De video wordt aangevuld met een studie van het Duitse ministerie voor Steden. De studie werd gemaakt naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Handvest van Leipzig, dat de basis van een Europees stedenbeleid definieert. De studie analyseert het stedelijk beleid van 35 Europese en 5 niet-Europese landen. Ze benadrukt 3 voorbeeldige stadsprojecten, waaronder het Brussels Kanaalplan. De twee anderen zijn projecten van de steden Vantaa (Finland) en Brno (Tsjechische Republiek).

Het in 2012 door het Gewest gelanceerde Kanaalplan strekt ertoe een algemene ontwikkelingsaanpak voor het kanaalgebied in te voeren rond 3 elementen: kwaliteit van de openbare ruimte, sociale mix en bevolkingsconcentratie. De video benadrukt in het bijzonder het vernieuwende karakter van de aanpak en het bestuur dat werd ingevoerd om de doelstellingen te bereiken. Een bestuur waaraan het team BMA deelneemt met andere gewestelijke diensten: perspective.brussels, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting en Brussel Stedenbouw en Erfgoed (vroeger Brussel Stedelijke Ontwikkeling).

Voor het Kanaalplan, met zijn vernieuwende en voorbeeldige aanpak, is dit niet de eerste internationale erkenning. Eind 2016 kreeg het reeds de Grand Prize in het kader van de Awards for Excellence in Planning van de International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

 

 

De studie zal eind augustus op de website van EUKN beschikbaar zijn.