© Séverin Malaud

NIEUWE GRAANMARKT

EEN PLEIN VOOR IEDEREEN

De Nieuwe Graanmarkt, in het hart van de Dansaertwijk in de Brusselse binnenstad, is een drukbezochte openbare ruimte. In het midden van het plein ligt een basketbalveld, terwijl de bankjes eromheen de bewoners, scholieren, werknemers en bezoekers van de wijk verwelkomen om zich in de schaduw van de platanen te verpozen. Het plein wordt omgeven door tal van voorzieningen, winkels en horecazaken.

In deze ruimte bestaan verschillende tekorten: jonge meisjes zeggen er moeilijk hun plaats te vinden, vooral wanneer het donker is, terwijl de school De Mot-Couvreur geen voorplein heeft omdat ze op een parking uitgeeft. De werf voor de sociale woningen in de Papenvest zal de druk op de openbare ruimte jarenlang verhogen, zodat de behoefte aan een rustige plek nog groter wordt.

De Stad Brussel wil het plein herinrichten, met de volgende hoofddoelstellingen: opwaardering van de openbare ruimte, een bijzondere identiteit door middel van de integratie van een artistieke ingreep of een design-element, renovatie van het basketbalveld én uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, inclusiviteit met prioriteit voor de genderproblematiek, evenals verbetering van de toegankelijkheid voor zachte mobiliteit, bevordering van de biodiversiteit en van het voortbestaan van de huidige bomen. Hiervoor wordt een multidisciplinair team gezocht. Alleen de kerncompetenties worden nu gevraagd; de overige competenties dienen pas later toegevoegd te worden zodat de opmaak van de kandidaatstelling eenvoudiger en laagdrempelig is.