[OPROEP AAN ONTWERPERS]

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

WONINGEN OP HORTA

 

Het centrum van Sint-Gillis is een dynamische plek, rijk aan indrukken, die veel bezoekers, commerciële en andere activiteiten aantrekt. Deze opdracht beoogt de bouw van woningen op een belangrijk verkeersknooppunt: het premetrostation Horta. Door zijn strategische en zichtbare ligging biedt dit perceel een uitgelezen kans om een opmerkelijk gebouw te ontwerpen in een wijk die bekend staat voor zijn levendigheid.

Met huidige opdracht wil de gemeente Sint-Gillis dus een multidisciplinair team aanstellen(architectuur, ingenieur stabiliteit, ingenieur speciale technieken, akoestiek, EPB) voor de constructie van een gebouw op een onbebouwd hoekterrein boven het metrostation Horta. Het gebouw omvat een fietsstalling, de ingang van de metro en woningen. Dit project maakt deel uit van hetduurzaam wijkcontract ‘Voorplein – Morichar’.

BUDGET : 2.580.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : 11 % van de raming van de werken
VERGOEDING : 4.000 euro wordt toegekend aan de inschrijvers waaraan de opdracht niet is toegekend, maar die een regelmatige en volledige offerte hebben ingediend en die minimum 60% van de punten behaalden

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 4 SEPTEMBER 2017 VOOR 12U