[OPROEP] ABRICOZENBOOM

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

COMPLEXE INGREEP IN EEN DENSE OMGEVING

 

Abrikozeboomstraat in de Marollen, een leegstaand hoekperceel dat dienst doet als toegang tot de spoeddienst van het Sint-Pieterziekenhuis: een terrein met potentieel voor een inbreiding zoals aangegeven in het duurzaam wijkcontract Marollen. Een mooie kans voor het OCMW van Brussel dat er verschillende programma’s wil onderbrengen: kantoren voor het OCMW, woningen waaronder een groot deel voor grote gezinnen, een co-opvangruimte, een handelsruimte en een parking. Bovenop de complexiteit van het programma komen nog enkele logistieke moeilijkheden. De spoeddienst van het ziekenhuis moet immers zowel in het definitieve project als tijdens de werken toegankelijk blijven.
Het OCMW van Brussel is hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, gezondheids- en veiligheidscoördinator, geluidscoördinator) dat ervaring heeft met gemengde projecten in dense stedelijke omgeving.

 

BUDGET VAN DE WERKEN: 7.670.875 euro excl. btw
ERELOON: geraamd op 12,1% van het bedrag van de werken volgens een in het bestek beschreven mechanisme.
VERGOEDING: 3.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 15.07.2019 om 14u30

 

Photo credit: Séverin Malaud