[OPROEP] ACTIRIS

[OPROEP]

EEN MARKANTE HERBESTEMMING MIDDENIN DE VOETGANGERSZONE

 

Dit is een bijzondere kans voor een architectuurproject van formaat: de herbestemming van een markant gebouw tegenover de Beurs, middenin de nieuwe voetgangerszone in het centrum van Brussel. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de procedure voor verkoop onder voorwaarden van het voormalige gebouw van Actiris, voorheen bekend als « Grands Magasins de la Bourse ». Voor de keuze van de koper legt het Gewest de nadruk op de kwaliteit van het voorgestelde project, zowel qua architectuur als programma.

Het aangeboden pand is bedoeld voor de realisatie van een gemengd project, dat een optimale mix beoogt van commerciële voorzieningen (max. 30%) en woningen (min. 30%), aangevuld met bijvoorbeeld publieke functies, horeca en kantoren.
De procedure verloopt in twee fases, een selectie- en een toewijzingsfase. Ze richt zich op decombinatie van een ontwikkelaar en een ontwerper.
In de eerste fase worden de kandidaat-kopers geselecteerd op basis van hun teamsamenstelling, referenties en visie op de herontwikkeling van het pand. Gezien de ambities op vlak van architectuur op deze plek zeer hoog liggen, is het belangrijk een architect op maat van deze uitzonderlijke opdracht te kiezen, die het gebouw kan doen herleven in een dynamische omgeving met grote historische waarde.
In de tweede fase moeten de maximum 5 geselecteerde kandidaat-kopers een project voorstellen dat beantwoordt aan de doelstellingen die in de verkoopsbundel omschreven zijn.

Wij moedigen architecten en ontwikkelaars aan om een bijzonder team te vormen voor deze bijzondere opdracht.

PROCEDURE : Verkoop onder voorwaarden
VERGOEDING : 15.000 euro voor elk van de maximum 5 kandidaat-kopers die worden uitgenodigd maar niet weerhouden voor de aankoop.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK NAAR DE PUBLICATIE VAN DE VERKOOPSPROCEDURE
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 31/08/2017