[OPROEP] ARCHIWEEK

[OPROEP VOOR CURATOR]

ARCHIWEEK 2020 ZOEKT CURATOR

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil actief hoogstaande, hedendaagse architectuur promoten. In deze context zag de archiweek het levenslicht, een evenement waarvan de eerste editie in oktober 2019 plaatsvond. De archiweek is bedoeld om het publiek warm te maken voor hedendaagse architectuur met rondleidingen, lezingen, workshops en meer. Alles is gratis toegankelijk.

Voor de editie 2020, die gepland is van 5 tot 13 oktober, zoekt hoofdorganisator urban.brussels een commissaris. De taak van deze commissaris: de rode draad voor het evenement bepalen, een twintigtal hedendaagse architectuurprojecten in de ruime zin van het woord selecteren en meewerken aan de programmering van de activiteiten die tijdens de archiweek worden georganiseerd. Ook de organisatie van een symposium en/of een tentoonstelling staat op de planning.

Hiervoor komen verschillende profielen in aanmerking: architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, wetenschappers, critici, kunstenaars, … Zolang u maar een hart hebt voor de hedendaagse Brusselse architectuur. De opdracht duurt acht maanden. Tijdens de opdracht wordt de commissaris bijgestaan door een begeleidend comité met vertegenwoordigers van urban.brussels, het Kabinet van Staatssecretaris Pascal Smet en de bouwmeester maître architecte.

BUDGET: 
VASTE SCHIJF

  • € 30.000 excl. btw voor de organisatie en uitvoering van rondleidingen;
  • € 3.000 excl. btw voor de organisatie van de lezing waarin het commissariaat van de archiweek en de rode draad van het evenement worden gepresenteerd.
VOORWAARDELIJKE SCHIJF
  •  € 40.000 voor de organisatie van een tentoonstelling.

HONORARIA: Minimaal € 11.500 afhankelijk van de opdrachten die aan de commissaris worden toegewezen.

De bouwmeester maître architecte begeleidt de procedure en maakt deel uit van het adviescomité.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSTERMIJN: 29.05.2020 om 12:00