(c) Séverin Malaud

ATHENEUM

Het Duurzaam Wijkcontract Atheneum wil het voormalige atheneum Rabelais omvormen tot een modelsite, die publieke en semipublieke functies in het hart van de site combineert met een school die openstaat voor de buurt. In deze centraal gelegen en dichtbebouwde wijk biedt de opening van een school naar de wijk een mooie kans, zowel voor de nieuwe schoolinfrastructuur als voor de bewoners.

De gemeente Elsene en de Federatie Wallonië-Brussel zullen dus een nieuwe school bouwen in het voormalige Atheneum Rabelais, die plaats zal bieden aan kinderen en leerlingen van 2,5 jaar tot 15 jaar. Een grote uitdaging is de verwezenlijking van de verschillende ambities van het wijkcontract via dit zware renovatieproject, dat bestaat uit de afbraak en heropbouw van een emblematische site.

Daarom lanceert de gemeente Elsene een oproep aan ontwerpers voor de selectie van een multidisciplinair ontwerpteam (architectuur – stabiliteit – speciale technieken – EPB – akoestiek) voor het ontwerp, het onderzoek en de follow-up van de uitvoering van het project RABELAIS (lot 1) en van een coördinator veiligheid-gezondheid (lot 2).

Het project bestaat uit de bouw van:

  • Ongeveer 8 woningen;
  • Een crèche voor 69 kinderen (op de plaats van de huidige peutertuin);
  • Een school met voorzieningen (centrale hal en sportinfrastructuur) die openstaan voor de wijk.

Het project RABELAIS ligt tussen de Jules Bouillonstraat, Atheneumstraat en Elsensesteenweg.

Deze opdracht werd reeds vooraangekondigd in onze nieuwsbrief van 17 mei 2018.