[OPROEP] BABYMEDIA

[OPROEP]

BABYMEDIA: DE EERSTE STAPJES VAN EEN NIEUWE WIJK

 

Als gevolg van de verhuis van de RTBF en de VRT zal het uitzicht van de wijken rond de hoofdzetels van de twee nationale omroepen aan de Reyerslaan grondig veranderen. Dit stadsproject kreeg de naam “mediapark.brussels”. Deze verandering geeft aanleiding tot andere verhuizingen, meer bepaald die van het kinderdagverblijf Babymedia waar voornamelijk de kinderen van RTBF-medewerkers verblijven en dat dus op zoek moet naar een nieuwe vestiging. Het team van het kinderdagverblijf ziet deze verplichting veeleer als een kans om een nieuw gebouw op te richten dat volledig tegemoetkomt aan het pedagogisch project in een functioneel en comfortabel kader.

De opdracht heeft tot doel een multidisciplinair team aan te wijzen voor het ontwerp van een nieuw kinderdagverblijf met 55 plaatsen. Het terrein van het project ligt in het doodlopend stuk van de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek, in de buurt van de toegang tot de site van de televisieomroepen. Het project omvat twee afzonderlijke fasen: tijdens de eerste fase moet het mogelijk worden om de deuren van het kinderdagverblijf met 55 plaatsen te openen in oktober 2020. Nadien zal een andere opdracht worden gelanceerd voor het ontwerp van een uitbreiding die op langere termijn moet toelaten het aantal plaatsen in het kinderdagverblijf te verhogen.

BUDGET : 2.000.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : 12 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 5.000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 2 FEBRUARI 2018 OM 14u.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

Babymedia ASBL is niet onderworpen aan taalwetgeving en vraagt dat de opdrachtdocumenten worden opgesteld in het Frans. Daarom is tweetaligheid van de aankondiging niet van toepassing.