[OPROEP] BE.EXEMPLARY

[PROJECTOPROEP]

BE.EXEMPLARY 2018

 

De Brusselse regering lanceert voor de 3e keer BE.EXEMPLARY, haar projectoproep om een subsidie toe te kennen aan de Brusselse voorbeeldgebouwen. Het Gewest wil de projecten aanmoedigen die op de 4 uitdagingen een antwoord bieden:

 • Een kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw bevorderen;
 • Een vernieuwende sociale dimensie stimuleren;
 • Een geïntegreerde aanpak bieden aan de verschillende milieu-uitdagingen;
 • Het project inschrijven in de gewestelijke kringloopeconomie.

 

De projectoproep Be.exemplary 2018 wil een transversale benadering bevorderen, die een aaneenschakeling van thematische initiatieven overstijgt.

De regering stelde de subsidie voor alle projecten naar boven bij: 125 €/m² met max. 500.000 € per project. Bovendien wordt de subsidie voor de categorie ‘kleine projecten’ opgetrokken tot 200 €/m², met een minimum van 20.000 € per project.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Alle type bestemmingen: scholen, kantoren, sportinfrastructuur, woningen…;
 • Publieke en private opdrachtgevers, ook particuliere bouwheren;
 • Nieuwbouw en renovatie;
 • De projecten moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen en de werken mogen nog niet gestart zijn.

Hoe deelnemen?

 • Kennis nemen van het reglement op www.beexemplary.brussels;
 • Een aanvraag om begeleiding indienen tot 1 juni 2018 bij be.exemplary@homegrade.brussels;
 • Een kandidatuur indienen tegen 29 juni 2018 om 12.00 uur bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Als u op de hoogte wilt worden gehouden van een vraag- en antwoordsessie, registreer u dan via info@beexemplary.brussels.

>>> Infosessie en vraag-en-antwoordsessie op 18 april om 15u – Anspachlaan 1 – 1000 Brussel

Be.exemplary is een partnerschap tussen Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Leefmilieu Brussel en de bouwmeester maître architecte, met steun van Homegrade.

Photo: Zinneke asbl / Ouest architecture/ (c) Delphine Mathy