[OPROEP] BE.EXEMPLARY

[OPROEP TOT PROJECTEN]

BE.EXEMPLARY 2017

 

De Brusselse Regering start met de editie 2017 van “Be.Exemplary” haar 2de projectoproep voor vernieuwende en ambitievolle projecten voor Brusselse voorbeeldgebouwen.

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en de minister van Huisvesting, Milieu en Energie, Céline Fremault, hebben afgelopen dinsdag samen de uitgave 2017 van het projectoproep “Be.Exemplary” gelanceerd, met doel voorbeeldige en innovatieve Brusselse bouwprojecten te belonen.
Na een eerste succes in 2016 zet de Gewestelijke Regering haar ambitie voort om projecten die beantwoorden aan de uit een lopende alternatieven van een geïntegreerde duurzame ontwikkeling te stimuleren en op te zetten. Zo zal ze de voorstellen belonen waarin de 4 uitdagingen van Brussel: de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, sociale actie, kringloopeconomie en de milieudimensie op voorbeeldige wijze worden samengevat.
Be.Exemplary wil alle openbare en private actoren aanmoedigen om de gewestelijke ambities inzake duurzame stedelijke ontwikkeling mee waar te maken. De wedstrijd stimuleert ook vernieuwende ideeën.

De projecten moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestzijn gelegen. De door de projectoproep beoogde gebouwen kunnen om het even welke bestemming hebben (scholen, sportvoorzieningen, woningen, enz.).
De kandidaatstellingen worden tegen 15 september 2017 verwacht bij de gewestelijke administratie “Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE)”, die belast is met de uitvoering van “Be.Exemplary” in samenwerking en met de steun van Leefmilieu Brussel (LB), de Stadswinkel en de bouwmeester maître architecte (BMA).

Alle informaties betreffende “Be.exemplary 2017” zijn nu beschikbaar op beexemplary.brussels.
Een informatievergadering zal plaats vinden op 9 mei 2017 om 17u30 Sint-Goriksplein 23 (achter de hallen).