[OPROEP] BELVEDERE

[OPROEP TOT INTERESSE]

EEN NIEUWE HORIZON VOOR BIRMINGHAM

 

Wie door de Birminghamstraat in Anderlecht wandelt, vermoedt op sommige plekken een prachtig zicht op de stad en de Zennevallei. Een zicht dat jammer genoeg wordt belemmerd door gebouwen en plantengroei in de omgeving. Er is echter wel een locatie waar het publiek in volop zou kunnen genieten van het panorama: het dak van de stelplaats van de MIVB. Een dak dat kan worden gebruikt om een nieuwe openbare ruimte in te richten!

In afwachting van de definitieve transformatie van de volledige site eind 2030 plant Leefmilieu Brussel een lichte en tijdelijk inrichting van het dak om het toegankelijk te maken voor de bewoners van de wijk. Als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract n°3, zal het belvédère via een toegang in de Birminghamstraat, een gezellige ontspanningsruimte zijn, weg van het verkeer in de straat. Het gaat er om een publieke ruimte te bedenken, tijdelijk maar bruikbaar, veilig en comfortabel, die rekening houdt met de bestaande structuur van het dak en de budgettaire mogelijkheden.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN

De ontwerpopdracht gaat van concept tot oplevering van de werken. Daarnaast moeten bepaalde aspecten van het project in overleg met de inwoners en de toekomstige gebruikers gerealiseerd worden en moet de locatie na de verwezenlijking van het project met een reeks activiteiten of evenementen geanimeerd worden. In deze fase van oproep tot interesse wordt een team beoogd dat volgende profielen omvat:

 • Een stabiliteitsingenieur ;
 • Een landschapsarchitect ;
 • Een architect of kunstenaar designer.

Een van de teamleden moet een vergunningsaanvraag mogen indienen.

INDICATIEVE PLANNING

 • Week van 27 augustus: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
 • Week van 03 september: bezoek aan de site en informatiesessie;
 • Week van 15 oktober: indiening van de offertes;
 • Week van 22 oktober: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
 • December 2018: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA

 • De kwaliteit en creativiteit van de hoofdlijnen van de voorgestelde aanleg (…) (50%)
 • De kwaliteit van de methodologie (…) (40%)
 • Het bedrag van het ereloon (…) (10%)

 

BOUWBUDGET: Geraamd op 500.000 euro excl. btw afhankelijk van de ontwerpvoorstellen, met als doel de kosten maximaal te beperken gezien het tijdelijke karakter van de ingreep ;
ERELOON: Geschat op 50.000 euro voor de eerste fase van de opdracht (studies). Het bedrag van het ereloon maakt deel uit van de offerte en de gunningscriterium ;
VERGOEDING: 5000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die een regelmatige offerte hebben ingediend. Voor het geselecteerde team wordt dat bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Als u geïnteresseerd bent in deze opdracht, kunt u een e-mailbericht versturen voor 29 juni 2018 om 14 u naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels met de bevestiging van uw interesse en met vermelding van uw contactgegevens en/of die van het geplande team (op maximum 1 A4-pagina in bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.