[OPROEP] BEURSSCHOUWBURG

[OPROEP TOT INTERESSE]

HAALBAARHEIDSSTUDIE BEURSSCHOUWBURG

 

De Beursschouwburg is constant in beweging en wil zijn creatieve, multiculturele karakter zichtbaar maken voor de buitenwereld, in de stad, voor zijn bewoners en bezoekers. De Beursschouwburg wil zich open opstellen naar zijn omgeving. De drempel moet letterlijk en figuurlijk naar omlaag. Daarnaast zijn samen met de programmatie en het gebruik, de noden in de loop van de tijd geëvolueerd. De inrichting moet aan die actuele noden tegemoet komen. Bovendien is er een momentum ontstaan in de stedelijke context. Onder andere door de aanleg van de voetgangerszone en de renovatie van de Beurs in de directe omgeving. De tijd lijkt dus rijp om na te denken over een transformatie van de Beursschouwburg en het creëren van een nieuw gezicht.

De ambities die Beursschouwburg momenteel koestert, betreffen in de eerste plaats de verbouwing van het gelijkvloers en de ruimtes die er direct mee verbonden zijn. Beursschouwburg is van mening dat een ingreep op het gelijkvloerse niveau van het gebouw kansen kan creëren voor artiesten, publiek en interne werking.

OPDRACHT 
De opdracht betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie over mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de Beursschouwburg. Er moet nagedacht worden over ruimtegebruik, beheer, circulatiestromen, de interactie met de buurt en de stad, hoe de Beursschouwburg voet aan de grond kan krijgen in de voetgangerszone en omgekeerd.

INDICATIEVE PLANNING

  • 29 mei: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
  • 31 mei, om 14u00: plaatsbezoek en infosessie
  • 26 juni, om 14u00: indienen van de offertes
  • 4 juli vanaf 9u30: presentatie van de offertes
  • Augustus – november: verloop studie
  • November: eindpresentatie
GUNNINGSCRITERIA 
  • Visie (40%) : de kwaliteit, haalbaarheid en gepastheid van de visie.
  • Ontwerpend vermogen (40%) : bij het beoordelen van het ontwerpend vermogen van de inschrijver, zal in het bijzonder gekeken worden naar de capaciteit van de inschrijver om een bestaand gebouw te openen naar zijn context, de capaciteit om synergiën te ontwikkelen tussen verschillende gebruikers en/of programma’s, de capaciteit om een kritische analyse uit te voeren en creatieve oplossingen naar voren te schuiven.
  • Methodologie (20%) : de kwaliteit, haalbaarheid en gepastheid van de voorgestelde methodologie.
ERELOON : 45.000 euro, BTW niet inbegrepen
VERGOEDING : 1.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen .Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 22 mei, voor 11u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project samen met het Team Vlaams Bouwmeester. Beide maken deel uit van het adviescomité voor de gunning.