[OPROEP] BOERENBRUXSELPAYSANS

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

Een pilootproject voor gezonde en lokale voeding te Anderlecht

 

BoerenBruxselPaysans wil de toegang vereenvoudigen tot kwalitatief voedsel dat lokaal geproduceerd is via korte ketens, evenals duurzame voeding in al zijn aspecten promoten en Brusselaars motiveren om bij te dragen aan een lokale voedseldynamiek. Het project wordt gefinancierd door EFRO. Leefmilieu Brussel lanceert voor dit project een oproep voor ontwerpers voor de renovatie
van een boerderij en een huis tot een doorgangsgebouw voor voeding. De site ligt in de buurt van de vijver van het Pedepark in Anderlecht.

Er wordt een multidisciplinair team gezocht voor het volledige ontwerp voor de renovatie van beide gebouwen en de herinrichting van hun omgeving. De opdracht betreft een project in een landelijke omgeving en vereist een architecturale enlandschappelijke visie.

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 1.555.000 euro, excl. BTW.
Het ereloon werd vast gelegd op 15% van de raming van de werken.
Elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indient, krijgt een vergoeding van 3.000 euro. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

 

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

U vindt de aankondiging van de opdracht via deze link.
Datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 12 juni 2017 vóór 11 u.