[OPROEP] BRACOPS

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN NIEUWE IDENTITEIT VOOR HET BRACOPS ZIEKENHUIS

 

 

De ziekenhuissite Joseph Bracops heeft te lijden onder een complexe inplanting van haar – sterk verouderde – gebouwen. Dit is de reden waarom de Ziekenhuizen Iris Zuid op lange termijn mikken op een volledige herinrichting van de site met de bedoeling de patiënten en het medisch personeel te kunnen ontvangen in een hedendaagse infrastructuur. Dit grootschalige project zal starten met de afbraak van enkele gebouwen en een gedeeltelijke herontwikkeling van de site. Het is dit laatste element dat voorwerp vormt van deze oproep.

Dit nieuwe project dient zich te integreren in een complexe omgeving, het landschappelijke karakter van de site te valoriseren en nieuwe identiteit te creëren voor dit buurtziekenhuis.

De ziekenhuissite Joseph Bracops is gelegen in de Dokter Huetstraat in 1070 Anderlecht (tussen het Astridpark en het Scherdemaalpark).

De Ziekenhuizen Iris Zuid zoeken een pluri-disciplinair team voor de bouw van een polikliniek (+/- 5.000 m²), een nieuw medisch-technisch complex (+/- 3.200 m²), een buitenparking en de aanleg van de omliggende buitenruimte.  Deze nieuwe gebouwen komen op een perceel van ongeveer 5.130m² tussen de bestaande gebouwen waarmee vanzelfsprekend een link moet worden gezocht.

Belangrijke elementen voor deze opdracht zijn de functionaliteit, de stromen in de nieuwe gebouwen, de relatie met het bestaande stedelijke weefstel en het duurzaam karakter van de voorgestelde ontwikkeling.

BUDGET : 18.564.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : 14 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 23.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 3 JANUARI 2017 OM 12U