[OPROEP] BRONSSTRAAT

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

AANSLUITEN VAN EEN WIJK IN ANDERLECHT

 

Het duurzame wijkcontract Biestebroek wil met het project “Brons” de wijk opnieuw met het kanaal verbinden. Dit gebied maakt immers deel uit van de Kanaalzone, één van de strategische ontwikkelingszones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente Anderlecht die deze projectoproep lanceert zet zo met de realisatie en uitbreiding van haar voorzieningenapparaat mee in op een coherente visie langsheen het kanaal. Een nieuw kinderdagverblijf en meer zichtbaarheid voor het Huis der Kunstenaars, moeten aan de Bronsstraat en aan de wijk een nieuwe impuls geven.

Specifiek bestaat de opgave uit de realisatie van een nieuw kinderdagverblijf voor 49 kinderen en de renovatie van het Huis der Kunstenaars inclusief de uitbreiding met een nieuwe atelierruimte.
Een globale aanpak is vereist, zowel voor deze twee gebouwen als voor de relatie met de buitenruimten van de L13 school die reeds bestaat op de site.

BUDGET : 1.480.000 euro excl. BTW.
ERELOON : forfaitair vastgelegd op 185.000 euro excl. BTW.
VERGOEDING : 5.000 euro wordt aan elke niet-weerhouden inschrijver toegekend voor zover deze een conforme en reguliere offerte heeft ingediend.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 1 SEPTEMBER VOOR 11U