[OPROEP] CHASSART

 [OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN NIEUWE ‘CUVÉE’ VOOR CHASSART

 

De Chassart-site langs de Van Volxemlaan in Vorst, getuigt van het bloeiende industriële verleden van de wijk. Het complex stond vroeger bekend als een distilleerderij die de jenever ‘Chassart Vieille Cuvée’ produceerde en herbergt nu een reeks kantoren, woningen, multifunctionele ruimtes en een vestiging van ONE (de franstalige tegenhanger van Kind en Gezin). Het is in deze context dat Beliris de site Chassart wil ontwikkelen tot ‘centrum voor het jonge kind’.

De site Chassart ligt tussen stedelijke barrières: aan de ene kant de spoorlijn en aan de andere kant de Van Volxemlaan. Ze ligt aan de rand van de wijk Sint-Antonius en op het traject van het toekomstige park ‘Avant-Senne’ dat langs de spoorlijn zal lopen. Openingen naar de buurt zijn daarom niet alleen mogelijk maar ook gewenst.

Dit is een volledige ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van de site tot een ‘centrum voor het jonge kind’, een specifieke plek voor de culturele bewustwording van jonge kinderen, in samenhang met andere culturele plekken in de buurt. Het doel is om een netwerk te creëren tussen het toekomstige park ‘Avant-Senne’, de Van Volxemlaan en de wijk Sint-Antonius. Zo moeten het gemoedelijke en landschappelijke karakter van de binnenplaats en de verbindingen met de buurt worden versterkt. Hiervoor is een participatieproces wenselijk.

Aangezien sommige delen van de site van erfgoedkundig belang zijn, wordt er bovendien gevraagd om in ieder geval het herenhuis en het pakhuis te behouden en te valoriseren. Ten slotte zal het project hoge ambities op sociaal, economisch en milieugebied moeten nastreven, met een plan van aanpak voor duurzaam circulair bouwen.

Dit initiatief maakt deel uit van het project ‘Heropleving van de wijken – Stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 4 ‘Koningslaan’ in Vorst/Sint-Gillis.

BUDGET: € 2.430.000 EXCL. BTW
ERELOON: Het ereloon bedraagt 13% van de geraamde bouwkosten.
VERGOEDING: € 7500 voor elk uitgenodigde teams die een regelmatige en volledige offerte indienen en die minstens 50% van de punten behalen.

De bouwmeester begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
16.06.2020 om 11.00 uur

 

Photo copyright: Séverin Malaud