(c) Séverin Malaud

CITYZEN

Het Muntcentrum, in het hart van Brussel tegenover de Koninklijke Muntschouwburg, zal door de projectontwikkelaars Immobel & Whitewood herontwikkeld worden. Ze wensen een gemengd project dat kantooroppervlakte combineert met woningen en een hotel. Het nieuwe ontwerp moet dit iconische gebouw uit het laat-modernisme subtiel herdefiniëren en een nieuwe rol doen opnemen in de skyline van het stadscentrum.

Het Muntcentrum is gelegen op een van de drukste plaatsen van de stad: vlakbij het Brouckèreplein en de Nieuwstraat en een belangrijke knoop van openbaar vervoer. Zeer zichtbaar als een prominent baken vanuit verschillende invalshoeken, vereist de aanpassing ervan een uitstekend begrip van de context. Cultuur, winkelen, werken, vrije tijd, reizen en wonen ontmoeten elkaar op deze plek. Door (her)ontwikkeling van het indrukwekkende gebouw kan er een grotere dialoog gecreëerd worden tussen de toren en de omgeving waardoor beiden aan aantrekkelijkheid winnen.

De ontwerpopdracht betreft het grootste gedeelte van het gebouw. Het overgrote deel van de ondergrondse parking en het winkelcentrum op verschillende niveaus zit bij andere eigenaars. De ontwerpopdracht betreft de rest van de basis en de volledige toren. Het programma is divers en complex gezien de juridische structuur. De uitdaging ligt in het zodanig positioneren van elk onderdeel van het programma dat ze hun eigen intrinsieke kwaliteiten creëren, terwijl ze samen aan een echte stedelijke omgeving bouwen.

Om dit ambitieuze en zeer uitdagende project tot een goed einde te brengen, zijn Immobel & Whitewood, op zoek naar een ontwerper om het reeds door de ontwikkelaar samengestelde uitvoeringsteam te versterken. Van de ontwerper wordt een coherent ontwerp verwacht dat een echte meerwaarde biedt voor de stad Brussel en zijn dynamische omgeving.

Immobel en Whitewood zijn niet onderworpen aan de wet op het gebruik der talen. De documenten van de opdracht zijn bijgevolg enkel in het Engels beschikbaar. De kandidaturen en offertes mogen in het Nederlands, Frans of Engels ingediend worden.