[OPROEP] CLTB TIVOLI

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

DUURZAAMHEID EN SAMENLEVEN

 

De Tivoli Greencity-wijk in Laken, die tal van prijzen heeft gewonnen, wil een voorbeeld zijn op het vlak van duurzaamheid, milieubescherming, vermindering van het energieverbruik, biodiversiteit, bewustmaking en burgerparticipatie. Deze verschillende doelstellingen zijn overigens opgenomen in een charter dat werd opgesteld door citydev.brussels, bouwheer van het Tivoli-project, waartoe de wijkbewoners zich moeten verbinden. Het is in dit voorbeeldige kader dat de CLTB (Community Land Trust Brussels) een hoekperceel heeft aangekocht om er 22 woningen te ontwikkelen die overeenstemmen met zijn filosofie inzake samenleven en de duurzame kenmerken van de wijk.

Het betrokken perceel ligt niet ver van het Bockstaelplein en de Maria-Christinastraat, omzoomd door enerzijds het kanaal en anderzijds de site van Thurn & Taxis. De CLTB zoekt een multidisciplinair team dat in staat is om een voorbeeldig en innovatief project rond de kringloopeconomie uit te werken, dat past in een specifieke stedelijke context en het samenleven bevordert. Er zal dus bijzondere aandacht worden besteed aan de gemeenschappelijke ruimten, hun ruimtelijke kwaliteiten en de ontmoetings- en uitwisselingsmogelijkheden die zij bevorderen. Aangezien het project kadert in de wijk Tivoli Greencity, moeten de duurzaamheidskenmerken en de stedenbouwkundige voorschriften van deze nieuwe wijk worden nageleefd. De CLTB wil bovendien innovatieve oplossingen implementeren binnen de aangekondigde budgettaire enveloppe.

BUDGET:  3.960.000 euro excl. btw.
ERELONEN: 475.000 euro excl. btw, d.i. 12% van het budget voor de werken.
VERGOEDING: 5000 euro toegekend aan elk van de teams die werden uitgenodigd om in te schrijven en die een regelmatige offerte indienden. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en zal het adviescomité bijstaan bij de selectie en de gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 12.02.2020 om 14:00

Photo copyright: Séverin Malaud