[OPROEP] COENEN

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

DRIE VLIEGEN IN EEN KLAP

 

Sinds hun oprichting hebben de wijkcontracten binnen de meer fragiele Brusselse wijken in ruime mate bijgedragen tot zowel de realisatie van meer woningen, als de creatie van meer gemeenschapsvoorzieningen alsook tot de kwaliteit van diverse openbare ruimtes. Het zijn dan ook net deze drie doelstellingen die geïntegreerd worden in dit vernieuwend project.

In het kader van deze bovenstaande doelstellingen  besloten  de gemeente Sint-Gillis en Citydev.brussels samen te werken binnen het wijkcontract Voorplein-Morichar. Zo wensen beide actoren naast het verhogen van het aantal kinderopvangplaatsen en het realiseren van woningen ook het binnengebied van het bouwblok aan te pakken. Hierdoor kan er een verbinding ontstaan tussen het hoger en lager gelegen deel van de gemeente.

Concreet betekent dit dat de gebouwen aan de Munthofstraat 137-139 door middel van afbraak plaats maken voor een nieuwe toegang naar het Coenenpark, een kinderdagverblijf met 48 plaatsen en ongeveer 8 woningen. De heraanleg van het park maakt eveneens deel uit van de opdracht. Bijgevolg betreft deze oproep een globale opdracht met inbegrip van zowel het architectuurontwerp, als de studies stabiliteit, akoestiek en speciale technieken, EPB-verslag, veiligheids- en gezondheidsplan en landschapsontwerp.

 

BUDGET : 3.330.000,00 euro, excl. BTW.
ERELOON : 12,5 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 4.000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : DATUM 22 JANUARI 2018 VOOR 11 U.  

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.