[OPROEP] D’IETEREN

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

MOBILIS IN MOBILI: EEN GARAGE 2.0 VOOR D’IETEREN

‘Mobilis in Mobili’ is het motto van de Nautilus uit de verbeelding van Jules Verne, en het is ook de inspiratie voor de herontwikkeling van de site Anderlecht-Industrie, die de groep D’Ieteren sinds dertig jaar gebruikt. Het plan is om op deze site in de kanaalzone nabij Biestebroek een multifunctioneel en flexibel gebouw op te richten voor een garage van de toekomst die fier uitpakt met productie- en commerciële activiteiten.

Op de site van Anderlecht-Industrie worden momenteel import, verkoop en herstellingen uitgevoerd voor het merk Seat. D’Ieteren Immo, dat alle vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België samenbrengt, wil er nu een grootschalig project lanceren voor de bouw van een toekomstbestendige garage, op basis van een gedegen ervaring met de bouw van garages en ontplooiing in stedelijke centra. Een van de doelstellingen van deze investering is het creëren van een ruimte die complementariteit tussen de verschillende huidige en toekomstige vervoerswijzen in de stad mogelijk maakt en aandacht heeft voor de duurzaamheid in de tijd. D’Ieteren wil dat de voorziening waar de komende jaren de automobielactiviteiten worden ontplooid zich snel kan aanpassen aan veranderingen in mobiliteit om ruimte te geven aan de mobiliteitsnoden van morgen.

De opdracht betreft de realisatie van een multifunctioneel, flexibel en duurzaam gebouw met een oppervlakte van maximaal 24.000m².  In het gebouw zullen verschillende activiteiten worden ondergebracht, met voorop de commerciële activiteiten (verkoop en naverkoop) van de merken Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Skoda en Seat, op een oppervlakte van 17.000m².  De overige bebouwde oppervlakken zijn bestemd voor functies die overeenkomen met de planologische bestemming van het terrein (gebied voor stedelijke industrie).

INDICATIEVE PLANNING
Ontvangst van kandidaturen: 17 december 2018
Selectie van kandidaten: 21 december 2018
Briefing en plaatsbezoek: 8 januari 2019
Ontvangst van offertes: 19 februari 2019
Voorstelling van offertes: 27 februari 2019
Gunning van de opdracht: eind februari 2019
Start van de opdracht: maart 2019
Indiening van vergunningsaanvragen: september 2019
Begin van de werken: oktober 2020

BUDGET: 19.000.000 euro excl. btw.
ERELOON: Vast en globaal, minstens 9 % en hoogstens 11 % van het geraamde bedrag van de werken, goedgekeurd op basis van het definitieve ontwerp. Dit tarief wordt vervolgens als forfait vastgesteld voor de verdere uitvoering van de opdracht.
VERGOEDING: 10.000 euro voor elk van de 4 teams die werden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte hebben ingediend. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 17 december 2018 om 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels.

 

LINK NAAR DE DOCUMENTEN VAN DE OPRRACHT

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.