[OPROEP] DROOMBOOM

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

DROOMBOOM: EEN NIEUWE BASISSCHOOL

 

Op de hoek van de Wittouckstraat en de Laneaustraat in Laken, in de dichtbebouwde wijk tussen Pannenhuis en Bockstael, ligt een open schoolterrein waarop de Nederlandstalige  basisschool Droomboom staat, onder de vorm van verschillende paviljoenen waarvan sommige erg verouderd zijn. De buitenspeelruimtes zijn daardoor versnipperd maar genieten wel van enkele groenclusters met grote bomen.

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar schoolplaatsen, wil de Stad Brussel de capaciteit van de basisschool Droomboom verdrievoudigen en op de site eveneens de kunst- en muziekacademie en een omnisportzaal onderbrengen, samen een bouwprogramma van ongeveer 7.000 m². Dit biedt de kans om het rafelige bouwblok aan de straatzijde af te werken en tegelijk in het binnengebied een grote buitenspeelruimte aan te leggen die buiten de schooluren ter beschikking kan worden gesteld van de buurt.

De Stad Brussel zoekt voor deze opdracht een ontwerpteam dat minstens volgende competenties verenigt: architectuur, landschapsarchitectuur, milieutechniek, ingenieur stabiliteit, ingenieur speciale technieken, signalisatie/ grafisch design. Een bijzondere aandacht aan het duurzaamheidsprincipe van circulaire economie, in het bijzonder de aanpasbaarheid van gebouwen zal worden besteed. Verder moet het team ervaring kunnen voorleggen met de aanleg van ludieke buitenruimtes waarbij een ecologische benadering aan de grondslag ligt, in het bijzonder wat regenwaterbeheer en biodiversiteit betreft. Het schoolproject wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en het team zal gebruik moeten maken van de GRO-normen, die enkel beschikbaar zijn in het Nederlands.

BUDGET: Het geraamde bedrag voor de werken bedraagt 12.500.000 € exclusief BTW.
ERELOON: Het ereloon bedraagt 12,7 % van het bedrag van de werken.
VERGOEDING: 12.000 € voor elk team dat wordt uitgenodigd een offerte in te dienen en dat een regelmatige offerte indient en minstens 50% van de punten behaalt. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 12.05.2020 om 10u

 

Photo copyright: Séverin Malaud