(c) Séverin Malaud

DROOMBOOM

DROOMBOOM: EEN NIEUWE BASISSCHOOL

Op de hoek van de Wittouckstraat en de Laneaustraat in Laken, in de dichtbebouwde wijk tussen Pannenhuis en Bockstael, ligt een open schoolterrein waarop de Nederlandstalige  basisschool Droomboom staat, onder de vorm van verschillende paviljoenen waarvan sommige erg verouderd zijn. De buitenspeelruimtes zijn daardoor versnipperd maar genieten wel van enkele groenclusters met grote bomen.

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar schoolplaatsen, wil de Stad Brussel de capaciteit van de basisschool Droomboom verdrievoudigen en op de site eveneens de kunst- en muziekacademie en een omnisportzaal onderbrengen, samen een bouwprogramma van ongeveer 7.000 m². Dit biedt de kans om het rafelige bouwblok aan de straatzijde af te werken en tegelijk in het binnengebied een grote buitenspeelruimte aan te leggen die buiten de schooluren ter beschikking kan worden gesteld van de buurt.

De Stad Brussel zoekt voor deze opdracht een ontwerpteam dat minstens volgende competenties verenigt: architectuur, landschapsarchitectuur, milieutechniek, ingenieur stabiliteit, ingenieur speciale technieken, signalisatie/ grafisch design. Een bijzondere aandacht aan het duurzaamheidsprincipe van circulaire economie, in het bijzonder de aanpasbaarheid van gebouwen zal worden besteed. Verder moet het team ervaring kunnen voorleggen met de aanleg van ludieke buitenruimtes waarbij een ecologische benadering aan de grondslag ligt, in het bijzonder wat regenwaterbeheer en biodiversiteit betreft. Het schoolproject wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en het team zal gebruik moeten maken van de GRO-normen, die enkel beschikbaar zijn in het Nederlands.