[OPROEP] ELITE SCARABAEUS

[OPROEP TOT INTERESSE]

EEN CULTURELE VOORZIENING VOOR DE WIJKBEWONERS

 

Een theaterruimte, een vroegere bioscoopzaal, beide in een dynamische wijk van Schaarbeek, dat is het nieuwe project uit het duurzaam wijkcontract Pogge dat geleid wordt door de vzw RenovaS voor de gemeente Schaarbeek. De programmastudie heeft als doel een socio-culturele voorziening te maken in het gebouw, een functie die openstaat naar de wijk en toegankelijk is voor iedereen. In het project moet de mens centraal staan. Voor een dergelijk project is het van belang het gesprek met actoren uit de buurt aan te gaan om hun verwachtingen te kennen.

De studie heeft betrekking op een geheel van 3 gebouwen in de Haachtsesteenweg (294-300) en de Hollestraat (19-27) in Schaarbeek. Het gaat om een opbrengstwoning, de vroegere bioscoopzaal Elite en het theater Scarabaeus.

De bedoeling van de opdracht is alle mogelijkheden van de bestaande gebouwen te onderzoeken om een totaalproject te realiseren dat ruimtelijk, sociaal en duurzaam kan worden geïntegreerd in de wijk. Het project moet dankzij de interne flexibiliteit tegemoetkomen aan een waaier aan behoeften. De studie moet de mogelijkheden van deze flexibiliteit onderzoeken.


OPDRACHT

De studie heeft als doel om:

 • De bestaande situatie te schatten (opmeting van de site, structurele expertise);
 • De programmering van de toekomstige socioculturele voorziening te bepalen: het identificeren van de activiteiten die er zullen georganiseerd worden en de ruimtelijke en technische behoeften van deze activiteiten evenals de aanverwante functies in overleg met de culturele actoren en de plaatselijke verenigingen;
 • Het effect van de programmering op de bestaande gebouwen vast te stellen en een strategie voor conservatie en waardering van de gebouwen op de site te bepalen;
 • De kostprijs voor de verbouwingswerken en de planning van de toepassing in te schatten;
 • De opdracht zal worden gegund na afloop van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De definitieve inrichting van de site is het onderwerp van een afzonderlijke projectoproep.


COMPETENTIES

De competenties die voor deze opdracht gevraagd worden, zijn:

 • Een architect
 • Een stabiliteitsingenieur
 • Een landmeter-expert
 • Feeling voor culturele voorzieningen of scenografie is een troef.


BUDGET EN PLANNING

RenovaS raamt de erelonen voor deze opdracht op € 15.000, excl. btw. De precieze erelonen maken deel uit van de gunningscriteria.
De opdracht zal in de eerste helft van 2018 worden gegund. De duur van de opdracht wordt op 3 maanden geschat, zonder de goedkeuringstermijnen.


GUNNINGSCRITERIA

De opdracht zal worden toegewezen op basis van de volgende criteria:

 • Relevant karakter van de methodologie (50 %) ;
 • Afstemming van de erelonen op de verwachte prestaties (30 %) ;
 • Afstemming van de voorgestelde fasering op de verwachte prestaties (20 %).

De offerte zal onder andere een nota omvatten die de specifieke methodologie voor dit project, het team en de ingezette middelen, alsook de fasering toelicht.
Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste voor 5 december 2017 om 11u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage). De vzw RenovaS nodigt u desgevallend uit om een offerte in te dienen en zal u het bestek sturen.