[OPROEP] ENGELENBERG

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

ENGELENBERG

 

Gemeenschapswoningen voor bejaarden gecombineerd met een huiswerkschool in het hart van Molenbeek, dat is het gemengde programma dat de BGHM hier voorstelt. De opdracht streeft naar vernieuwing in de woningbouw. De inzet is om senioren op een creatieve manier, in gemeenschap, samen te laten wonen en via een intergenerationele band met de wijk te verbinden.

De BGHM zoekt voor deze opdracht een multidisciplinair team (architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur speciale technieken, EPB adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator) voor het ontwerp en de opvolging van de werken voor 16 gemeenschapswoningen voor bejaarden waarvan minstens 1 voor PBM aangepaste woning en een casco huiswerkschool in het kader van de Alliantie Wonen. De gemeenschapswoningen omvatten naast individuele appartementen ook gemeenschappelijke ruimten.

Het project ligt in de Engelenbergstraat 21 in Molenbeek. Het terrein is aan de straatkant ongeveer 25 m breed en loopt verder doorheen het bouwblok tot aan de Leopold II laan.

Deelname aan het participatieve proces met de buurt en/of de bewoners hoort ook bij deze opdracht.

BUDGET : 2.359.286,00 euro, excl. BTW.
ERELOON : 12 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 6.000 euro wordt toegekend aan de 4 inschrijvers waaraan de opdracht niet is toegekend, maar die een regelmatige en volledige offerte hebben ingediend en die minimum 50% van de punten hebben behaald.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.

UITERSTE INDIENINGSDATUM : 25 AUGUSTUS 2017 VOOR 14U