[OPROEP] FIETSVERBINDING

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN NIEUWE VERBINDING VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS OVER HET KANAAL

 

Dankzij gescheiden tweerichtingsfietspaden wordt het fijner om te fietsen langs het kanaal in Anderlecht. Maar het blijft moeilijk om vlot en veilig van de ene kant van het kanaal naar de andere te gaan. Daarom wil het Brussels Gewest in het kader van SVC3, waarvan het metrostation Delacroix en de spoorweghalte Kuregem deel uitmaken, een fiets-voetgangersverbinding tot stand brengen. Het doel: de twee wijken van Scheut en de Slachthuizen met elkaar verbinden om de zachte mobiliteit over de barrière van het kanaal heen te versterken en zo deze twee wijken deel te laten uitmaken van een breder fietsnetwerk.

Deze verbinding start bij de rotonde van Nestlé en loopt naar de Bergensesteenweg via de Slachthuizen. Het project moet alle openbare ruimte die het doorkruist, opwaarderen en het gebruik van de nieuwe infrastructuur aanmoedigen.

Om deze studie- en werfopvolgingsopdracht uit te voeren, is Brussel Mobiliteit op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige ontwerpopdracht.

BUDGET:  5.400.000 euro incl. btw.
ERELOON: Het totale bedrag van de honoraria is geschat op 10,11 % van het bedrag van de werkzaamheden, met uitzondering van het gedeelte weginrichtingen, waarvoor het bedrag is geschat op 6,78 %.
VERGOEDING: Een vergoeding van 10.000 euro zal worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en een regelmatige offerte heeft ingediend. Voor het winnende team wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 12.05.2020 om 11:00

 

Photo copyright: Séverin Malaud