[OPROEP] GOEDEREN

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

GOEDEREN

 

OPROEP VAN PROJECTONTWIKKELAARS VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN GEMENGD VASTGOEDPROJECT VAN ONGEVEER 21.000 M² – GOEDEREN

Citydev heeft de beperkte offerteaanvraag gepubliceerd voor een promotieopdracht van werken met als voorwerp het ontwerp, de realisatie, de financiering en de commercialisering van een duurzaam gemengd vastgoedproject met een programma dat qua bestemmingen en oppervlakten beantwoordt aan de verkavelingsvergunning.

De geplande totale vloeroppervlakte betreft 20.760 m² met als bestemmingen een crèche, polyvalente ruimten, economische en productieactiviteiten, geconventioneerde woningen en woningen tegen vrije prijs.

Het project ‘Goederen’ betreft het huizenblok tussen de spoorweg, de Grondelsstraat, de Goederenstraat en de Tweestationsstraat in 1070 Brussel (Anderlecht) en maakt samen met de projecten ‘Grondelsplein’ en ‘Kuborn’ deel uit van een masterplan in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘CanalMidi’.

De opdracht omvat eveneens het participatieproces met de buurtbewoners en/of toekomstige bewoners.

Het bedrag van de opdracht werd geraamd tussen de 38.000.000 en de 42.000.000 euro excl. BTW.

De inschrijvers van wie de offerte formeel regelmatig is maar niet gekozen werd, ontvangen een vergoeding van 30.000 euro exclusief BTW.

De bouwmeester begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

U vindt de aankondiging van de opdracht via deze link.
De uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 10 januari 2017 vóór 11u00