[OPROEP] HART VAN VORST

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN NIEUW LEVEN VOOR HET HART VAN VORST

 

Het hart van Vorst is het historische centrum van de gemeente. Het is rijk aan opmerkelijke stukken erfgoed: de Abdij van Vorst, de Sint-Denijskerk, het Gemeentehuis. Het is ook rijk aan publieke ruimte met een groot potentieel, maar ze zijn vandaag plekken zonder identiteit, plekken met overlast en een gevoel van onveiligheid. Vandaag vormen ze eerder breuken dan verbindingen.

De vraag is dus: vindt de lijm voor het centrum van Vorst! In het kader van het Duurzaam Wijkcontract “Abdij”, Vorst is op zoek naar ontwerpers die identiteit kunnen geven aan haar centrum, die verbindingen kunnen leggen tussen de toekomstige culturele pool van de Abdij en het Sint-Denijsplein, die meer plaats geven aan fietsers en voetgangers, maar die ook verkeerstechnische oplossingen kunnen bieden aan de heraanleg van de Neerstalsesteenweg, het omvormen naar eenrichtingsstraten van bepaalde wegen of het optimaliseren van de openbaar vervoerhaltes.

BUDGET : geraamd op 6.400.000 euro excl. btw.
ERELOON : forfaitair vastgelegd op 474.000 euro excl. btw.
VERGOEDING : 5.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd en die een regelmatige offerte indienen.

 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 22 AUGUSTUS 2017 om 11U