[OPROEP] HAVEN

[PROJECTOPROEP]

CONCESSIES BINNEN KANAALZONE

 

De haven van Brussel lanceert een oproep aan ondernemers voor twee projectoproepen binnen de Kanaalzone.

De haven van Brussel lanceerde recent een oproep aan ondernemers. Beide, naast elkaar gelegen locaties bevinden zich te midden van het hart van de werking van de Haven van Brussel, met name naast het TIR-centrum en de herontwikkeling van een gemengde wijk Tour & Taxis.

Beide locaties, waaronder het voormalig sorteergebouwtje van de site Tour & Taxis, bevinden zich binnen de zone van het Kanaalplan. In navolging op de ontwikkeling van de andere projecten op de site, de realisatie van het Materialendorp en de herontwikkeling van de site van Interbeton , zal ook op deze sites extra ingezet worden op ruimtelijke & architecturale kwaliteit kaderend binnen de ambities van het Kanaalplan.
Deze oproep zoekt in eerste instantie enthousiaste kandidaat concessionarissen die bereid zijn mee te stappen in dit innovatieve verhaal van de productieve stad waarbij mixiteit, integratie in de stad en efficiënt ruimtegebruik de gemeenschappelijke noemer vormen.

De projecten kunnen op die manier in co-productie tot stand komen samen met de Haven van Brussel en het Kanaalteam.

De uiterste indieningsdatum voor beide dossiers is 31 maart 2018.

 

LINKS:

>> http://www.port.brussels/nl/nieuws/projectoproep-domeinconcessie-op-een-terrein-van-1716-m2

>> http://www.port.brussels/nl/nieuws/projectoproep-concessie-haventerrein-van-5423-m2