(c) Séverin Malaud

HELB

NIEUWE CAMPUS VOOR DE HELB

De huidige gebouwen van de RTBF op de Reyerslaan bieden onderdak aan de afdeling ‘Audiovisuele Technieken’ van de Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB). Door de toekomstige verhuis van de RTBF  naar het nieuwe gebouw te midden van het mediapark.brussels, profiteert de HELB van de gelegenheid om er een nieuwe campus op te richten en plaats te bieden aan de studenten beeldtechnieken, fotografie en cinema. Het is voor de hogeschool een mooie gelegenheid om haar nauwe band met de RTBF te bestendigen en zich tegelijk als sterke actor neer te zetten in de nieuwe mediawijk. Aan de hand van dit project wil de school een goede zichtbaarheid krijgen naast de hoofdzetel van de RTBF, ontworpen door MDW en V+ architecten en verder nog binnen het geheel van de toekomstige mediapark-wijk.

Het nieuwe gebouw wordt ingeplant ten oosten van het nieuwe RTBF-gebouw en zal leslokalen herbergen zoals auditoria, klaslokalen, geluids- en fotostudio’s, projectie- en montageruimtes, maar ook een cafetaria, een bibliotheek en administratieve diensten.  De HELB wil een efficiënte, functionele campus oprichten die aangenaam is voor studenten en docenten. Zich positioneren in het mediapark zal uitwisselingen met de omliggende mediabedrijven bevorderen, dit verzekert het slagen van het pedagogische project. De openbare aanbesteding omvat de volledige opdracht van projectontwikkelaar (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB, CGV en akoestiek)

De HELB is niet onderworpen aan de wet op het gebruik der talen. De opdrachtdocumenten moeten worden opgesteld in het frans.