HOOG – LAAG

Masterplan - Publieke Ruimte

Door de Corona-crisis is het gedachtegoed van duurzame stadsontwikkeling des te dringender geworden om de stad meer leefbaar te maken. Zo is grotere en beter bruikbare open ruimte cruciaal voor de woonkwaliteit. Na een studie voor de verluchting en vergroening van binnenblokken, lanceert de Stad Brussel nu een oproep om de publieke ruimten te verbeteren die de boven- en benedenstad met elkaar verbinden.

De aanleiding is de heraanleg van de Warandeberg nabij het Centraal Station. De MIVB vernieuwt het ondergrondse metrostation en past de toegangen in de publieke ruimte aan. Voor deze infrastructurele aanpassingen wordt de bovengrond opengebroken en dat is een kans om de momenteel erg versnipperde Warandeberg anders op te vatten als een aantrekkelijke stedelijke ruimte, aangepast aan de noden van vandaag en inspelend op de noden van de toekomst.

De stad wil dat de reflectie over dit plein kadert in een ruimer beeld over de publieke ruimtes dwars op het hoogteverschil binnen de Vijfhoek. De ontwerper zal daarom tegelijk een masterplan ontwikkelen voor de plekken die de boven- met de benedenstad verbinden. Er ontbreekt namelijk een goede langetermijnvisie op de verbinding tussen de beneden- en de bovenstad.

Twee concrete cases worden uitgewerkt: het project Centraal Station met de Warandeberg inclusief het kruispunt met Kantersteen, en het Albertinaplein/Putterijsquare.

Voor deze uitzonderlijke opdracht zoekt de stad Brussel een gemotiveerd multidisciplinair team met capaciteiten in ontwerp van publieke ruimte en mobiliteit.