HUIS VAN HET WONEN

Verschillende gewestactoren delen de bevoegdheid huisvesting in Brussel. Om de kruisbestuiving tussen de gewestelijke initiatieven te ondersteunen, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Huisvesting Brussel en de Brusselse Vastgoedmaatschappijen samen te huisvesten in het gewestelijk “Huis van het Wonen”.

Voor architecten en aannemers met interesse in het ontwerp en de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de Brusselse openbare woningbouw en de creatie van een kwaliteitsvolle werkomgeving, heeft de BGHM een overheidsopdracht voor werken met een ontwerpdienst (via een mededingingsprocedure met onderhandeling) gelanceerd voor de vernieuwbouw van een kantoorgebouw.

Het project bevindt zich op het terrein tussen de Gulden Vlieslaan en de Jourdanstraat. Het doel van de overheidsopdracht is om een multidisciplinair team aan te stellen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, met ondersteunende diensten voor het ontwerp en de opvolging van de werken. Naast een aannemer en een architect moet het team ook een stabiliteitsingenieur, een ingenieur speciale technieken, een EPB-adviseur en een gezondheids- en veiligheidscoördinator bevatten.