[OPROEP] JOODS MUSEUM

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

OPENHEID EN DIALOOG

 

Het Joods Museum van België is een museum over de Joodse gemeenschap. Door het museum loopt een rode draad met thema’s zoals: Wie zijn de Joden in België? Wie waren ze? Wie worden ze? Naast het doel om de aspecten van het Joodse leven te leren kennen aan het publiek, moet het Joods Museum, vandaag meer dan ooit, een plek zijn van uitwisseling, openheid en burgereducatie. Het Museum wil bruggen slaan naar andere culturen, een interculturele dialoog op zetten, gemeenschappelijke waarden in de verf zetten om in wederzijdse respect en in de geest van de democratische waarden samen te leven.

De huidige site van het museum bestaat uit twee gebouwen, verbonden door een binnenplein. De activiteiten die erin georganiseerd worden zijn complementair: een permanente expositieruimte (in de Miniemenstraat) en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, NEC. De bestaande structuur van het ‘Miniemengebouw’ voldoet echter niet aan de nieuwe noden van het museum: de ruimtes zijn te krap en aan vernieuwing toe. Bovendien is er geen overdekte verbinding tussen het ‘Miniemengebouw’ en het NEC-gebouw.

Beliris zoekt een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB, akoestiek) voor een volledige ontwerpopdracht voor de transformatie van het museum. De scenograaf van het museum heeft algrote lijnen uitgezet en het architectuurteam zal nauw met hem moeten samen werken. Er is bijzondere aandacht vereist voor de integratie van de culturele instelling in de historisch waardevolle omgeving van de Zavel.

BUDGET : 5.905.731 euro, incl. BTW.
ERELOON : 11 % voor het multidisciplinair team + 1% voor BIM in optie.
VERGOEDING : 7.500 euro inclusief BTW voor elk van de maximum teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 30 OKTOBER 2018 VOOR 11U

 

Photo credit: Séverin Malaud

 


 

MEER INFORMATIE:

PROCEDURE

OPROEPEN
FACTSHEETS