(c) Paula Bouffioux

JOSAPHAT

Bent u geïnteresseerd om een ontwerpteam te vervoegen van één van de geselecteerde ontwikkelaars voor de nieuwe wijk Josaphat? Laat het weten zodat u de nodige contactgegevens en informatie ontvangt om uw deelname rechtstreeks aan te prijzen aan een ontwikkelaar!

In december 2017 lanceerde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een overheidsopdracht voor de selectie van een ontwikkelaar voor de eerste fase van de vastgoedontwikkeling van de nieuwe duurzame Josaphatwijk. Het gaat om een concurrentiedialoog in opeenvolgende stappen. Inmiddels zijn er 6 consortia van ontwikkelaars geselecteerd

Op dit moment start de voorbereidende dialoogstap. De 6 consortiums zullen voor 19 juli 2018 de samenstelling van hun ontwerpteam ter beoordeling voorleggen aan de MSI, die zich hiervoor laat bijstaan door een adviescomité met onder meer de bouwmeester en externe experten. In deze voorbereidende dialoogstap is dus nog geen ontwerpwerk vereist maar gaat het over de keuze van een geschikte samenstelling van het ontwerpteam.

Het ontwerpteam van elk consortium moet bestaan uit 1 landschapsarchitect  en minimum 3 en maximum 5 architectenbureaus.

Geïnteresseerde bureaus, die zich willen aansluiten bij een ontwerpteam, worden uitgenodigd om zich kenbaar te maken bij de geselecteerde consortiums. Ze moeten er rekening mee houden dat men slechts deel kan uitmaken van één enkel ontwerpteam.

De contactadressen van de geselecteerde consortiums kunnen worden verkregen bij de MSI via josaphat.phase1@sau.brussels .