[OPROEP] JOSAPHAT

JOSAPHAT: EEN UITZONDERLIJK STADSPROJECT

 

De Josaphatsite is een enorm terrein met een strategisch stadsontwikkelingspotentieel op het grondgebied van Schaarbeek en Evere. Omwille van het belang van deze grondreserve voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, streeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), ontwikkelaar van de site, naar een heel hoog kwaliteitsniveau voor de nieuw te bouwen wijk. Ruimte voor innovatie is eveneens een belangrijke doelstelling. Er worden in eerste instantie kandidaat-ontwikkelaars gezocht die niet enkel een kwalitatieve residentiële ontwikkeling kunnen  realiseren maar ook een gemengde, duurzame stadswijk als coherent geheel kunnen bedenken.

Daarom is de aanpak voor deze overheidsopdracht eveneens vernieuwend. De procedure is een concurrentiedialoog zodat de voorstellen van de deelnemers in opeenvolgende stappen gepreciseerd en beoordeeld kunnen worden, om zo uiteindelijk de drie beste voorstellen over te houden voor het indienen van een finale offerte. In dit kader is in het bijzonder de keuze van het ontwerpteam uiterst belangrijk. Na de selectie van maximum 7 kandidaat-ontwikkelaars, zal elk van hen uitgenodigd worden een ontwerpteam voor te stellen en zal de samenstelling van het ontwerpteam afzonderlijk beoordeeld worden tijdens de eerste stap van de concurrentiedialoog.


De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting lanceert een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphat wijk. De eerste fase, goed voor 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte, bestaat voor de helft uit private woningen en voor de helft uit verschillende types publieke woningen. De MSI, eigenaar van het terrein, de BGHM, citydev.brussels en het Woningfonds sloten een akkoord om deze opdracht gezamenlijk te lanceren. De MSI treedt op als aanbestedende overheid.

De opdracht wordt toegewezen via een ‘concurrentiedialoog’. De procedure ‘concurrentiedialoog’ laat toe om het project van de deelnemende ontwikkelaars stap voor stap te laten evolueren. Na elke stap worden de beste projecten weerhouden. Op het einde van het proces wordt de opdracht toegewezen aan de ontwikkelaar met het voorstel dat het best beantwoordt aan de ambities van de aanbestedende overheid.

De opdracht is bestemd voor ontwikkelaars met aantoonbare expertise in de ontwikkeling van complexe en omvangrijke stadsprojecten bestaande uit de bouw en de commercialisatie van grote residentiële oppervlaktes en de aanleg van stedelijke publieke ruimtes. De ontwikkelaar kan zich associëren met andere economische operatoren (vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, financiële instellingen, …) om een consortium te vormen, dat samen in staat is om de economische en technische verbintenissen van de opdracht aan te gaan.

Na de kwalitatieve selectie zullen maximum 7 kandidaten uitgenodigd worden om deel te nemen aan de concurrentiedialoog. Deze selectie betreft enkel de ontwikkelaars en hun partners, nog niet de architecten. De geselecteerde ontwikkelaars worden immers in de eerste dialoogstap, na een voorbereidende discussie met de aanbestedende overheid, uitgenodigd een ontwerpteam voor te stellen met minimum drie architectuurbureaus en één bureau voor landschapsarchitectuur.

OMVANG OPDRACHT : max. 66.000 m² (bruto bovengrondse vloeroppervlakte )

INDICATIEVE PLANNING: 

  • Maart 2018: selectie van de deelnemers
  • Mei 2018: voorstelling van de ontwerpteams door de deelnemers
  • Juli 2018: indiening van de eerste voorstellen
  • November 2018: indiening van de tweede voorstellen
  • Mei 2019: indiening van de finale offertes
  • September 2019: toewijzing van de opdracht

VERGOEDING : in functie van de opeenvolgende stappen van de concurrentiedialoog die door de deelnemers doorlopen worden, zijn er oplopende vergoedingen voorzien volgens het belang van de reeds geleverde prestaties van respectievelijk 20.000 €, 90.000 € en 135.000 € (zie voor de voorwaarden in het Beschrijvend Document van de opdracht).

LINK  VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 28 februari 2018 OM 18u.  

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissies.

Meer informatie op de website www.josaphat.brussels .
Op eenvoudige vraag kan rechtstreeks, volledig en onbeperkt toegang verkregen worden tot de aanbestedingsdocumenten via volgend adres: josaphat.phase1@sau.brussels