[OPROEP] KLAVER

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN NIEUWE DUURZAME WIJK IN ANDERLECHT

 

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk gewest is één van de actoren van het gewestelijke huisvestingsbeleid die zich inzet voor gezinnen met een middelgroot of klein inkomen. Daarom zal het Woningfonds een duurzame wijk bouwen, bestaande uit drie bouwblokken met woningen en voorzieningen. Het geheel wordt georganiseerd in een opdracht met drie afzonderlijke percelen.

In totaal zal deze nieuwe wijk meer dan 460 woningen tellen, evenals gemeenschapsvoorzieningen, een kinderdagverblijf en enkele cascoruimtes voor winkels, een repair café of een fietsatelier. Er gaat bijzondere aandacht aan het duurzame karakter van het project, in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

Voor het ontwerp en de bouw van deze nieuwe wijk lanceert het Woningfonds een Design & Build procedure en zoekt een multidisciplinair team bestaande uit een aannemer enerzijds en een ontwerpteam anderzijds (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, landmeter, EPB adviseur, ecoloog en veiligheids- en gezondheidscoördinatie).

BUDGET :
Voor de volledige uitvoering, inclusief erelonen en werken, exclusief BTW:
–    Perceel 1: 32.267.040 euro
–    Perceel 2: 28.359.200 euro (basisofferte en variante)
–    Perceel 3: 23.968.340 euro (basisofferte) & 24.612.060 euro (variante)
ERELOON : Het ereloon voor de ontwerpopdracht wordt vastgesteld op 9,5% van het bedrag van de werken
VERGOEDING : 50.000 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 31/05/2019

 

Photo credit: Séverin Malaud